Els orígens de Catalunya (segles VIII-XII)

Introducció

Els orígens de Catalunya

• El territori actual de Catalunya va ser ocupat pels musulmans a principis del segle VIII.
• Al final del segle VIII els islàmics van ser expulsats pels reis francs d’una part del territori: és el que s’anomena Catalunya Vella.
• En aquesta zona s’hi van formar diversos comtats, que al principi depenien del monarca carolingi, però que més endavant es van declarar independents.
• Al segles XI i XII els comtes catalans van fer fora els musulmans de la resta del territori català: és la Catalunya Nova.
• Paral·lelament, el territori català es va anar configurant a l’entorn del comtat de Barcelona.

1. La Catalunya musulmana

1.1. La conquesta musulmana

 L’exèrcit musulmà va conquerir Saragossa l’any 714, des d’on va iniciar la conquesta del territori que esdevindria més endavant Catalunya.
• A la primeria del segle IX a la zona nord de Catalunya l’ajuda dels reis francs fou decisiva per expulsar-ne els àrabs.
• Aquest territori va quedar sota el control d’uns comtes que depenien del monarca franc.
• Com que el control islàmic en aquesta zona hi va ser molt breu i no va arribar mai a islamitzar-se, va ser anomenada Catalunya Vella.
• Els territoris del sud i de l’oest de Catalunya van restar més de 300 anys sota control d’Al-Andalus. Es coneixen com a Catalunya Nova.

1.2. El califat

• A l’època del califat de Còrdova les poblacions de les valls de l’Ebre, del Segre i del Cinca i de la plana de Lleida es van islamitzar i van adoptar les formes de vida dels musulmans.

1.3. Les taifes

 Amb la desaparició del califat l’any 1031, a l’actual territori català es van crear les taifes de Tortosa i de Lleida, que eren governades per la noblesa local.
 Els comtes catalans van mantenir-hi relacions pacífiques a canvi de cobrar impostos.
• Les ciutats van créixer i se’n van crear de noves. Destaquen Balaguer, Lleida i Tortosa.

Taifes de Lleida i Tortosa i ràtzies musulmanes
Economia a la Catalunya musulmana

2. Els primers comtats catalans

2.1. La Catalunya carolíngia

 Per tal de protegir la frontera sud del seu regne davant els musulmans, els reis francs van crear una franja protectora al llarg dels Pirineus. És la Marca Hispànica.
• El territori català que controlava Carlemany anava des dels Pirineus fins al Llobregat. El monarca el va dividir en comtats, governats per comtes.

Comtats cristians a l’àrea pirinenca
Els comtats catalans cap a l’any 1000

2.2. El procés d’independència

 Al final del segle IX els comtes catalans van anar fent hereditari el seu càrrec. Guifré el Pelós, comte de Barcelona, Girona, Urgell i Cerdanya va deixar en herència els seus territoris als seus descendents.
 Així es va iniciar la dinastia que des d’aleshores va governar el comtat de Barcelona.
 El pas cap a la independència dels comtats catalans dels reis francs el va fer el comte Borrell II.
• Borrell II va decidir no renovar el jurament de fidelitat al rei de França i se’n considerà independent (988), quan va demanar ajut al rei de França en el saqueig per Almansor de Barcelona.

2.3. Una societat de pastors i pagesos

 Les guerres d’aquells anys provocaren que les zones planes quedessin gairebé deshabitades.
 Cap al segle X els comtes van voler repoblar els seus territoris i van concedir petites parcel·les de terra, els alous, als pagesos de les muntanyes.
 Aquests pagesos eren lliures i formaven petites comunitats, les viles.
 La riquesa dels comtats catalans durant aquests segles es va basar en l’agricultura i la ramaderia.
• Es tractava d’una agricultura de subsistència i es practicava la rotació biennal.

3. Una societat feudal

3.1. La feudalització de Catalunya

 A la primera meitat del segle XI a Catalunya es va donar un procés de feudalització de la societat catalana semblant al que s’anava produint a la resta de l’Europa occidental.
 El nobles van prescindir de l’autoritat del comte i van iniciar un procés d’apropiació de les fortaleses i de les terres que governaven.
 Els governadors van convertir el càrrec en hereditari i es posaren el títol de barons.
•Molts pagesos van esdevenir serfs.

3.2. L’hegemonia del Casal de Barcelona

 Ramon Berenguer I va iniciar pactes amb els barons. Els nobles es van reconèixer vassalls seus i, a canvi, el comte va acceptar que el càrrec de baró esdevingués hereditari.
 Aquest comte va establir a les seves terres el feudalisme, que es basava en el vassallatge i s’estructurava segons un codi, els Usatges, considerat un dels primers codis feudals europeus.
 El comte de Barcelona va iniciar també negociacions amb els altres comtes catalans, que poc a poc es van anar declarant vassalls seus.
• La casa comtal de Barcelona va esdevenir cap del sistema feudal català.

Escut del Casal de Barcelona

3.3. La caiguda del califat. Les paries

 A partir del 1035 va començar a desaparèixer la inferioritat militar davant l’Estat musulmà, en tenir lloc la desmembració del califat de Còrdova.
 En lloc del poderós califat, els comtes catalans tenien, a ponent, el regne de taifes de Lleida, i al sud, el de Tortosa.
 Els comtes de Barcelona i d’Urgell van dirigir les relacions amb aquests petits estats islàmics.
• Aquests comtes es van afanyar a exigir als reis islàmics el pagament de tributs (paries).

3.4. Les conquestes catalanes del segle XI

 Els comtes van aprofitar la feblesa militar dels andalusins per anar ocupant els territoris fronterers d’aquests regnes de taifes, i al segle XI els comtes catalans van passar a l’ofensiva.
• La frontera es va anar movent lentament cap al sud a mesura que els comtes de Barcelona aconseguien conquerir poblacions importants: Tàrrega, Agramunt, Balaguer i Tarragona.

3.5. La conquesta de la vall de l’Ebre

 Els reis d’Aragó i de Navarra també iniciaren l’expansió militar i, durant els segles XI i XII, van conquerir la vall de l’Ebre.
 Alfons I el Bataller, rei d’Aragó i de Navarra, l’any 1118 va conquerir la taifa de Saragossa i totes les seves poblacions importants van quedar sota el seu domini.
 L’any 1134 el regne d’Aragó i el de Navarra passaren per una crisi quan Alfons I va morir sense descendència.
• Aleshores Navarra es va separar d’Aragó i els nobles aragonesos demanaren al germà del rei, Ramir, que acceptés de ser nomenat rei d’Aragó.

L’avanç de la frontera occidental (980-1050)

L’expansió territorial dels comtats catalans

4. La formació de la Corona d’Aragó

4.1. La unió matrimonial

 El nou rei d’Aragó, Ramir II, es va casar l’any 1136 i va tenir una filla: Peronella.
 El 1137 el rei aragonès va concertar el matrimoni de la seva filla amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV.

La unió de Catalunya i Aragó

4.2. La conquesta de la Catalunya Nova

 Al llarg del segle XII es va completar la conquesta de la Catalunya Nova, que havia avançat molt lentament els dos segles anteriors.
 Ramon Berenguer IV va conquerir la taifa de Lleida i la de Tortosa.
 L’any 1148 conquerí les ciutats de Tortosa i Lleida.
 L’any 1153 va capitular Siurana, la darrera plaça forta musulmana en territori català.
• Amb aquestes conquestes s’havien assolit les fronteres de la Catalunya actual.

Catalunya al segle XII

4.3. La dinastia catalanoaragonesa

 Alfons II d’Aragó va ser la primera persona que fou alhora comte de Barcelona i rei d’Aragó.
 Aquest rei va acabar la reconquesta de les terres d’Aragó i va fundar la ciutat de Terol. A Catalunya se l’anomena Alfons I el Cast.
• A partir d’Alfons I el Cast els territoris d’Aragó i de Catalunya i els que la Corona d’Aragó va conquerir posteriorment van estar regits pel mateix monarca.
• Així es va iniciar la dinastia catalanoaragonesa, que va governar la Corona d’Aragó fins a principis del segle XV.

4.4. El repoblament

 El repoblament és l’establiment de població a les terres que s’havien mantingut deshabitades durant l’ocupació musulmana o que havien estat conquerides posteriorment.
 El repoblament de la Catalunya Nova es va fer durant el segleXIII. Les terres van ser atorgades en bona part als ordes militars i als nobles que havien participat en la conquesta.
• Per atreure pobladors cap a aquests territoris els comtes van atorgar cartes de poblament a les ciutats, com Lleida i Tortosa.

5. L’expansió econòmica i política

5.1. El creixement econòmic i urbà

• A partir del segle XI es va produir una millora de les condicions de vida de la població.
• La producció agrícola va augmentar com a resultat dels progressos tècnics i de l’ampliació de les terres de conreu.
• A les terres pirinenques hi va proliferar la creació de ferreries.
• La millora agrícola va afavorir els inicis d’un comerç interior i la creació de mercats rurals i de fires.
• Les ciutats es van anar consolidant com a centres d’intercanvi i van atreure artesans. Això afavorí l’augment de la població i el renaixement de la vida urbana.

5.2. L’expansió occitana

 L’impuls econòmic del segle XI es va manifestar en l’expansió política cap a Occitània, que es va iniciar l’any 1069 amb la compra dels comtats de Rasès i Carcassona.
 El domini de les terres occitanes es va ampliar els anys següents amb l’adquisició de drets sobre altres territoris occitans.
• La incorporació de les terres occitanes al comtat de Barcelona va comportar influències culturals importants, com l’arribada a la cort comtal de la poesia trobadoresca.

La Corona d’Aragó i Occitània al segle XII
La poesia trobadoresca

5.3. L’enfrontament amb el rei de França

• A principis del segle XIII el rei de França va voler recuperar el domini sobre els territoris d’Occitània i va patrocinar una expedició militar contra els comtes occitans.
Pere I, rei de la Corona d’Aragó, va anar a lluitar al costat dels nobles d’Occitània, que eren vassalls seus.
• Els occitans van ser derrotats pels francesos a la batalla de Muret (1213), on el rei Pere va morir.
Jaume I, fill i successor de Pere I, va renunciar pel Tractat de Corbeil (1258) a tots els seus drets a Occitània davant el rei Lluís IX de França.
• Així, la Corona d’Aragó només va mantenir a l’altra banda dels Pirineus el Rosselló, Montpeller i el Carladès.

6. L’art romànic a Catalunya

6.1. L’arquitectura

 En arquitectura l’art romànic català adopta la presència de torres de grans proporcions i l’ús de la planta basilical.
També introdueix una decoració externa de petits arcs cecs.
 L’art romànic s’estengué a Catalunya en el pla feudal i en el rural.
 La noblesa i el clero van promoure la construcció de castells, esglésies i grans monestirs.
• També es van construir nombroses esglésies rurals de petites dimensions que mostren la religiositat de la societat pagesa de l’època.

6.2. L’escultura

 L’escultura romànica estigué supeditada a l’arquitectura, perquè n’era un complement decoratiu, però també adquirí una funció didàctica.
 Destaquen la decoració de portalades i de capitells dels claustres, com el de Sant Cugat del Vallès.
• També fou popular l’escultura exempta de fusta policromada, que se centra en tres temes bàsics: majestats, marededéus i el davallament de Crist de la creu.

6.3. La pintura

 Catalunya té una de les mostres més riques i abundants de pintura romànica peninsular, mural i de fusta.
 La decoració pictòrica de les esglésies es feia a l’absis i als murs: hi representaven el Pantocràtor i escenes de la vida de Jesús i de la Mare de Déu.
• De la pintura sobre taula destaquen els frontals d’altar.

Documents

Més webs sobre aquest tema a Buxaweb