La fragmentació del món antic

Introducció

La fi del món antic

• Amb l’enfonsament de l’Imperi Romà, es va fragmentar la unitat cultural del Mediterrani.
• A la zona occidental, l’Imperi Romà va desaparèixer a conseqüència de les invasions bàrbares i hi van sorgir nombrosos regnes germànics.
• L’Imperi Romà d’Orient (Bizantí) es va mantenir durant gairebé mil anys més.
• El cristianisme i l’Església van ser l’únic element de continuïtat i de cohesió cultural entre el món antic i el nou món medieval.

Les invasions bàrbares

1. Els regnes germànics

1.1. Els regnes germànics

 Després de la caiguda de l’Imperi romà d’Occident, diversos pobles bàrbars van ocupar l’espai de l’Imperi i van formar regnes independents.
• Quan van ocupar les terres de l’Imperi romà, els pobles germànics no van imposar la seva forma de vida a les poblacions conquerides.
• El llatí va continuar essent la llengua oficial i de mica en mica van anar assimilant les lleis romanes més complexes.
• També el cristianisme va acabar imposant-se com a religió oficial.

Els regnes germànics al segle VI
Hispània al segle VI

1.2. La ruralització d’Occident

• La desaparició de l’Imperi Romà va crear un clima d’inseguretat a Occident.
• La inseguretat en les comunicacions va ser la causa de la desaparició de l’activitat comercial; la població va abandonar les ciutats i va buscar refugi a les grans explotacions agràries.
• Aquest empobriment general va paralitzar les obres públiques, la producció de cultura, i la lectura i l’escriptura van quedar reduïdes a grups de clergues i monjos.

Reconstrucció d’un poblat agrari

2. L’Imperi Bizantí (476-1453)

2.1. L’època de Justinià

 Quan l’Imperi romà d’Occident va deixar d’existir (476), l’herència romana va perviure a l’Orient amb l’Imperi Bizantí.
 Al segle VI, l’emperador Justinià es va proposar de restaurar el vell Imperi Romà.
• Va començar un seguit de campanyes militars que van arribar fins al el sud d’Hispània; va fer una recopilació de lleis romanes (Codi de Justinià) i va embellir Constantinoble (basílica de Santa Sofia).
• L’Imperi bizantí va gaudir d’una etapa de prosperitat econòmica, gràcies a una agricultura florent i a la vitalitat del comerç.

L’Imperi Bizantí amb Justinià
Reconstrucció de la ciutat de Constantinoble
Justinià i el seu seguici

2.2. Un imperi cristià i oriental

 Entre els segles VII i IX, Bizanci va perdre una bona part de les conquestes de Justinià i es va replegar sobre la seva zona oriental, on el grec es va mantenircom a llengua oficial.
 Després de segles de tensions religioses, la situació desembocà en la separació de l’Església romana i la bizantina ortodoxa (Cisma d’Orient, l’any 1054).
 A partir del segle XI, l’Imperi va començar a descompondre’s com a resultat dels atacs constants dels exèrcits turcs.

3. Carlemany

3.1. Carlemany, rei dels francs

 L’Imperi creat per Carlemany va ser el darrer intent de reconstruir l’antiga unitat de l’Imperi Romà d’Occident.
 Al començament del segle VIII un noble franc, Carles Martell, va adreçar l’exèrcit contra els musulmans que avançaven per França, i els va derrotar a Poitiers (732).
 El seu fill, Pipí el Breu, es va convertir en rei dels francs i va fundar una nova dinastia, la carolíngia.
• El fill i successor de Pipí el Breu, Carlemany, va passar de ser rei dels francs a convertir-se en reconstructor de l’Imperi Romà d’Occident.

3.2. Carlemany, emperador

 Carlemany va conquerir una gran part de les terres de l’Europa Occidental, frenà l’avenç de l’Islam i va establir unes fronteres més segures en tot aquest territori tan gran.
 L’emperador va convertir al cristianisme tots els pobles sota el seu domini i va reforçar la unió entre el poder polític (l’emperador) i el religiós (el papa).
 L’any 800, Carlemany va ser coronat emperador dels romans pel papa Lleó III, que el va reconèixer com a nou emperador de les terres d’Occident.
• Sota el seu govern es va garantir la pau i la cultura va renéixer, amb l’establiment d’escoles i l’ensenyament, altra volta, del llatí.

Coronació de Carlemany com a emperador

Documents

Més webs sobre aquest tema a Buxaweb