Introducció a l’Art

L’art

L’art és el procés o el producte deliberat de l’organització dels elements en una forma que apel·la els sentits i les emocions. Abasta una àmplia gamma d’activitats humanes, de creacions i de maneres d’expressar-se, de camps com la música, la fotografia, la literatura, el cinema, l’escultura i la pintura.

La història de l’art

La història de l’art es una branca de les ciències socials que estudia l’evolució de l’art a través del temps.

Les arts plàstiques

Història de les arts plàstiques:

Anàlisi de les obres d’art

Una obra d’art és un producte o missatge humà que copia, imita, imagina o transcendeix la realitat i és una creació realitzada per a esdevenir bella o ser una manifestació de significat simbòlic. Aquest producte acostuma a suggerir la visió de l’artista de la realitat exterior i com se sent aquest dins d’aquesta realitat; les obres d’art són productes d’un temps i un context concret.

a) Arquitectura

1. Definició d’arquitectura  
Art de projectar i construir edificis, estructures o espais.
2. Els sistemes constructius
2.1. Arquitravat
2.2. Voltat
2.3. Nous materials (estructura interna)
3. La representació de l’edifici
3.1. Planta o pla (horitzontal; longitudinal / centralitzada)
3.2. Alçat (vertical)
3.3. Secció (transversal)
4. Elements materials i tècnics
4.1. Elements materials
      4.1.1.  Constructius
      4.1.2.  Ornamentals
4.2. Elements sostenidors (suports)
      4.2.1.  El mur (irregular / regular)
      4.2.2.  La columna
      4.2.3.  El pilar
      4.2.4.  La pilastra
      4.2.5.  Altres: mènsula, petxina…
4.3. Elements sostinguts (coberta)
      4.3.1.  La llinda o arquitrau
      4.3.2.  L’arc (de mig punt, apuntat, de ferradura, peraltat)
      4.3.3.  La coberta
         – Arquitravada o plana
         – De volta o corbada (volta -de   canó, d’aresta, de creueria- i cúpula)
5. Les tipologies arquitectòniques
5.1. Arquitectura civil
      5.1.1.  Domèstica
      5.1.2.  Lúdica
      5.1.3.  Institucional
      5.1.4.  Commemorativa
      5.1.5.  Comercial
      5.1.6.  D’infraestructures
5.2. Arquitectura religiosa (temples, santuaris, tombes, mausoleus…)

b) Escultura

1. Definició d’escultura
Art d’esculpir obres tridimensionals, exemptes o en relleu.
2. Formes de representació
2.1. Exempta o de ple volum (unifacialitat / multifacialitat)
2.2. Relleu (alt / mig / baix)
3. Les tècniques escultòriques
3.1. Modelatge
3.2. Tallat
3.3. Buidatge o fosa
3.4. Forjat
3.5. Assemblatge
3.6. Encofrat
4. Les tipologies escultòriques
4.1. Escultura figurativa (naturalista / esquemàtica)
4.2. Escultura abstracta

c) Pintura

1. Definició de pintura
Art de pintar, d’expressar-se sobre una superfície a través de formes i colors.
2. La profunditat
2.1. El clarobscur
2.2. La perspectiva (lineal / aèria)
3. La matèria pictòrica
3.1. El pigment
3.2. L’aglutinant
4. Les tècniques pictòriques
4.1. Fresc
4.2. Tremp
4.3. Oli
4.4. Aquarel.la
4.5. Mosaic

Més webs sobre aquest tema a Buxaweb