Introducció a la Geografia

La geografia

 • La geografia és la ciència que descriu i explica l’aspecte actual, natural i humà, de la superfície de la Terra.
 • Estudia els paisatges terrestres.
 • Té dues branques:
  Geografia física: estudia els components del medi natural (relleu, aigües, clima, etc.). Estudia els paisatges naturals.
  Geografia humana: estudia els components del medi humà (població, economia, territori, etc.). Estudia els paisatges humans.

Els sectors econòmics

 • La geografia econòmica és la branca de la geografia humana que estudia les activitats econòmiques, la seva localització en l’espai i la seva problemàtica.
 • Estudia el procés de producció de béns i serveis destinats a satisfer les necessitats humanes.
 • Es divideix en tres sectors econòmics (o productius):
  primari, secundari i terciari.
SectorActivitatsExemples
PrimariActivitats relacionades amb l’obtenció i producció d’aliments.Agricultura
Ramaderia
Pesca
Explotació forestal
SecundariActivitats relacionades amb l’obtenció de productes a través d’un procés de transformació.Mineria
Producció d’energia
Indústria
Construcció
TerciariActivitats relacionades amb la prestació de serveis a la població.
No produeixen béns materials
.
Comerç
Transport

Sanitat
Educació
Altres serveis

Més webs sobre aquest tema a Buxaweb